Fixfabriken tar form

Med Majorna varmt om hjärtat

Med nya Fixfabriken förvandlas anrik fabriksmark till en attraktiv plats att bo på. Det blir ett område med fyra helt nya mysiga kvarter, mitt i skärningspunkten mellan stad och hav.

Projektet är ett samarbete mellan HSB Göteborg och Fastighets AB Balder, som tillsammans planerar 500 bostäder. Byggstart är beräknad under 2019 och första inflyttning sker år 2021.

Lär känna området
interactive_image_temp_1

1

HSB: Brf Spanjoletten

Välkommen hem!
Hitta ditt drömhem hos oss. Här planerar vi för cirka 125 nya bostäder med fina kvalitéer och hög standard.
Beräknad säljstart under 2020 och med preliminär inflyttning 2022.
Läs mer och anmäl ditt intresse!

  • 2017-04-24_K1_hires_what.jpg

2

HSB: Brf Sannaparken

Välkommen hem!
Hitta ditt drömhem hos oss. Här planerar HSB för 135 nya bostäder på 1–5 rum och kök, med gröna Sannaparken som närmsta granne. Planerad säljstart hösten 2018 med preliminär inflyttning 2022.
Läs mer och anmäl ditt intresse!

  • Sannaparken_Scenes_001_-_Exterior_v5.0001

3

Balder: Bränneriet

Välkommen till ett av Balders projekt i Fixfabriken!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2019
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

4

Balder: Glasbruket

Välkommen till ett av Balders projekt i Fixfabriken!
Här ska Balder bygga 125 lägenheter.
Säljstart: 2018
Länk till projektet hemsida

  • fix_torgvy_bildcred what arkitektur

5

Bussgaraget

Fastighetskontoret äger fastigheten som på sikt kommer att
markanvisas (säljas till olika byggherrar). Totalt planeras sex
kvarter med omkring 600 lägenheter. Preliminär byggstart
2021och första inflyttning 2023.

6

Skoltomten

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra
en skola och ett äldreboende.

7

Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola
möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med
serviceboende.
Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att utnyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8

Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med
ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan.
Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med
byggandet av Bussgaraget.

9

Sannaparken och Idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BKs
klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter
på konstgräsplanen.