Bygget av Fixfabriken: Våren 2021

Årets första officiella sommarmånad är här och vi passar på att bjuda på en uppdatering om vad som har hänt på Fixfabrikens byggplats under våren 2021.

När vi senast sammanfattade utvecklingen av de fyra kvarteren var det februari och ett vitt snötäcke låg över Majorna. Nu är vi framme vid juni och snön har bytts ut mot en frodig grönska. Kring Fixfabrikens kvarter ryker byggdammet fortfarande men i detta nu pågår även ett intensivt arbete med att få klart uteplatser och planteringar lagom till inflyttningspremiären i september.

Titta bara på hur Bränneriets gård tar form:

Bränneriets innergård, betraktad ur en fiskmås perspektiv i maj 2021.

Bränneriet håller på att färdigställas och de första lägenheterna genomgår nu besiktningar för att kunna lämnas över till sina ägare efter sommaren. Genomgående i kvarteret så jobbas det med uteplatser och allmänna utrymmen som trapphus, källare och vindar.

Bränneriet är snart klart för inflytt. Brf Sannaparken till höger i bild blir nästa kvarter i ordningen.

I Brf Sannaparken är aktivitetsnivån hög. Här är stommen snart färdigställd och murning pågår på flera håll. På några av kvarterets lägre delar monteras plåttak och på andra ställen sätts takstolar på plats. Inom en snar framtid kommer även Brf Sannaparkens väggar att vara klädda i tegel, men redan nu går det att få en uppfattning om kvartets konturer.

Takarbete på brf Sannaparken i april 2021.

I kvarteret Glasbruket gjuts nu bottenplattan och källarväggarna. Efter sommarens semesterveckor kommer stommen att börja monteras och om ungefär ett år väntas volymen vara uppe i sin helhet. 

Grunden till Glasbruket i maj 2021.

Sist men inte minst förbereds det nu för säljstart av det fjärde och sista kvarteret i Fixfabriken: Brf Spanjoletten som är uppkallat efter fabrikören Walter Bengtssons mest kända innovation. I detta kvarter kommer den kontorsbyggnad som är bevarad från den gamla Fixfabriken att införlivas.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!

17 februari 2021

Nytt från bygget

Fixfabriken, februari 2021