Fixfabriken 2020 – en tillbakablick

Året går mot sitt slut och vi passar på att sammanfatta hur bygget av Fixfabrikens bostäder har utvecklats under 2020.

Det gångna året blev knappast som någon av oss hade föreställt sig. Men medan nyhetsmediernas årskrönikor kommer att vara fyllda av dramatik så är Fixfabrikens tack och lov en ganska lugn historia.

Vårvintern 2020 fick Majorna ett nytt, tillfälligt landmärke i form av en rejäl byggkran.

Lugn på så vis att allt har gått enligt planerna, åtminstone. Men nog har det hänt saker – och i ganska stadig takt dessutom.

När vi summerade 2019 kunde vi konstatera att det året bjöd på en hel del underjordisk aktivitet. En stor arkeologisk utgrävning och grundförstärkning genom pålning, till exempel.

2020 var året då Fixfabriken började växa upp på riktigt. Efter att vägnätet kommit på plats framåt vårkanten kunde det första av de fyra kvarteren börja klättra uppåt. Med hjälp av en 60 meter hög byggkran nådde Bränneriet sin fulla höjd i maj.

I maj 2020 genomgick Bränneriet en växtspurt.

Samtidigt, på platsen strax intill, inleddes kvarteret Sannaparkens grundarbete. När sommaren blev till höst var tillräckligt många delar på plats för att även det kvarteret skulle kunna börja växa på höjden.

Intresset för de nya lägenheterna på den gamla fabrikstomten i Majorna har varit stort under året. Men av pandemiskäl har det inte varit aktuellt med några välbesökta visningar. Istället har både HSB och Balder erbjudit privata, covid-anpassade varianter under året. Numera har också nya spekulanter möjlighet att boka in sig i Bränneriets visningslägenhet för att få en närmare upplevelse av Fixfabrikens första bostäder.

Fixfabrikens fyra kvarter blir som syskon. Var för sig unika, men med en tydligt gemensam identitet. De nästkommande två i syskonskaran, Glasbruket och Spanjoletten kommer att börja ta form under nästa år. Och om allt fortsätter lika planenligt år 2021, så kommer Fixfabrikens första boende att flytta in till hösten! Det låter väl som ett gott nytt år?

Fixfabrikens första och andra kvarter i september 2020.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!