Det här hände med Fixfabriken 2019

Det revs, det målades och bygget invigdes!

Året går mot sitt slut och vi passar på att summera vad som hände i och kring bygget av Fixfabriken under 2019.

I början av året var rivningen av de gamla fabrikslokalerna i full gång.

Rivning!

I slutet av 2018 vann den nya deltaljplanen för Fixfabriken-området laga kraft, vilket gjorde att projektet kunde gå in i en mer operativ fas. Först gällde det att riva de gamla lokalerna. Rivningsarbetet pågick under hela våren och en bit in på sommarmånaderna.

Med hjälp av konstnärerna Ebba Chambert, Elisabeth Rippe, Ares och Kaj Dyrvold satte vi färg på Lantvärnsgatan i april.

Fix Side Gallery

I april hölls den årliga konstrundan i Majorna. I samband med den bjöd vi in fyra lokala konstnärer som fick i uppdrag att måla den 25 meter långa muren längs med Lantvärnsgatan. En yta som tidigare mest präglats av allmänt klotter förvandlades till gatukonstprojektet ”Fix Side Gallery”.

Arkeologisk utgrävning

Mellan april och juli pågick en helt annan process vid sidan av rivningen (och strax utanför bild i filmen här ovanför): En arkeologisk utgrävning av den så kallade Sandarnaboplatsen, med fynd från stenåldern.

Grunden läggs för de nya vägarna och byggnaderna.

Pålning och vägbygge

Hållfasta hus kräver bra förankring. Under sensommaren genomfördes ett högljutt moment i processen, nämligen pålning. Pålning är vad det låter som, en metod där långa pålar slås ner i marken för att byggnaden ovanpå ska stå stadigt. Samtidigt lades grunden för vägarna som ska binda samman de nya kvarteren med resten av stadsdelen.

Från vänster: Erik Selin, Hampus Magnusson och Lars Göran Andersson.

Ett första spadtag

Den 23 september var det dags för en viktig milstolpe i nya Fixfabrikens historia. Ett – eller egentligen tre – första spadtag togs framför klickande kameror och en glad samling människor som samlats på byggplatsen. Äntligen var bygget officellt inlett!

Försäljning av bostäder

Under 2019 har Fixfabrikens två första bostadsprojekt säljstartat. Det rör sig om Balders kvarter ”Bränneriet” och HSB:s ”Sannaparken” som nu alltså finns på bostadsmarknaden. Alltmedan bygget fortskrider in i nästa decennium.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!