Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!

I september för två år sedan togs det första, officiella spadtaget för nya Fixfabriken. Samma månad det här året nåddes ännu en milstolpe i kvarterens historia i och med att de första bostadsköparna flyttade in.

Bränneriet är det första att färdigställas av Fixfabrikens fyra kvarter.

Det var fredagen den 3 september som nycklarna överlämnades och röda mattan rullades ut för Fixfabrikens första boende. Det är Balders kvarter Bränneriet som helt planenligt har färdigställts först, nästan precis två år efter att det första spadtaget togs. I skrivande stund gör de första boende sig hemmastadda medan slutbesiktningar pågår i resten av kvarteret. I slutet av november beräknas alla lägenheter i Bränneriet vara bebodda.

De femton första lägenheterna i Bränneriet tillträddes den 3 september 2021.

I HSB:s kvarter Brf Sannaparken händer många saker samtidigt just nu. Delar av tegelfasaden är klar men en del murning kvarstår, exempelvis på torndelarna. I november kommer byggets sista tornkran att monteras ned. På insidan arbetar målare, plattsättare, parkettläggare och inredare för fullt, bland annat med en visningslägenhet som kommer att kunna besökas efter årsskiftet.

Bygget av Brf Sannaparken pågår med full aktivitet.

Kvarter nummer tre i ordningen, Glasbruket, befinner i fasen då stommen går upp och man kan följa hur huset får sina konturer på plats.

För Brf Spanjoletten till sist, är säljstarten nu planerad till november. Det blir med andra ord en händelserik höst för Fixfabrikens del!

Spanjoletten

Visualiseringsbild av Brf Spanjoletten som säljstartas i november 2021.

Läs också