Kvarteren tar plats och webben går i vila

År 2021 går mot sitt slut och det är dags för ännu en lägesrapport från bygget av de nya bostadshusen i Majorna. Det här inlägget blir också det sista i sitt slag här på Fixfabriken.se, varför vi passar på att sammanfatta några viktiga milstolpar i kvarterens utveckling.

Vi kan börja med att konstatera att mycket har hänt under de snart tio år som har gått sedan 2012 då den gamla fabrikstomten i Majorna förvärvades av HSB och Balder och stadsbyggnadsprojektet Fixfabriken kunde inledas.

Tidigt i processen fördes dialog med boende och företagare i området. Ett planprogram togs fram, följt av en detaljplan som vann laga kraft i slutet av 2018. Året därpå revs fabriken – med undantag för den gamla kontorsbyggnaden som bevarades för att kunna införlivas i kvarteret Spanjoletten. Den fina Fix-skylten som länge lyst över Bruksgatan plockades ner men kommer att återvända i en uppdaterad version ovanpå den bevarade delen.

När rivningsarbetet var klart var det dags för arkeologisk utgrävning av den gamla stenåldersboplats som man har hittat fynd från här. Utgrävningen pågick under större delen av sommaren men i september 2019 kunde ett första spadtag tas för Fixfabrikens fyra kvarter.

Den 22 september 2019 inleddes bygget av nya Fixfabriken officiellt.

Under 2020 hände en hel del på byggplatsen och i år, 2021, kan vi konstatera att alla fyra kvarteren är säljstartade och två av dem slutsålda. I september, två år efter första spadtaget, nåddes ännu en viktig milstolpe när de första boende flyttade in i Bränneriet.

Nu då?

När detta skrivs, i december 2021, är inflyttningarna klara i Bränneriet. Bostäderna i Sannaparken är alla sålda och bygget närmar sig målgång. För Glasbruket hålls visningar och kvarteret börjar som bäst växa på höjden. Sist men inte minst har lägenheterna i Spanjoletten börjat säljas till HSB:s förturskö.

I Bränneriet skiner vintersolen på balkongerna.

Sannaparken

Kvareteret Sannaparken är snart färdigställt.

Glasbruket ska just börja växa på höjden.

Spanjoletten

När kvarteret Spanjoletten står klart kommer Fix-skylten än en gång att tändas i Majorna. (Obs, visionsbild.)

Tack för oss!

Sist men inte minst vill vi rikta ett varmt tack till dig som har följt projektet Fixfabriken på den här webben. När konsortiet Fixfabriken som består av HSB Göteborg och Fastighets AB Balder startade den här webbplatsen befann vi oss i ett skede då många undrade vad som skulle hända på den gamla fabrikstomten. Fixfabriken.se har varit vår gemensamma kanal för att berätta om det.

Vi har också kunnat visa några av de många fördelarna med Livet kring Fixfabriken . Och så har vi tagit tillfället att berätta lite om den gamla fabrikens historia eftersom vi har märkt att den engagerar många än idag.

Nu finns inte längre så många frågetecken att reda ut – som synes har bostadsprojektet Fixfabriken redan börjat ta plats i Majorna. Men för dig som har frågor eller är intresserad av att bo här, finns vi självklart tillgängliga i våra respektive kanaler. Välkommen till Balders och HSB Göteborgs webbplatser i så fall. Vi hörs kanske där – och vi ses förstås i Majorna!

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!

17 februari 2021

Nytt från bygget

Fixfabriken, februari 2021