Utgrävning pågår

I marken finns spår av en mångtusenårig historia

Passerar du platsen där nya Fixfabriken kommer att byggas, så är chansen just nu stor att du ser 1) stora maskiner, 2) en väldig massa grus och 3) arkeologer i arbete. Men varför grävs det så?

Det är ingen ovanlighet med arkeologiska undersökningar i samband med nybyggnationer. I kommunens uppdrag ingår att pröva markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till platsens kulturvärden. Ofta innebär det att någon typ av arkeologisk utredning genomförs under planarbetet.

När det gäller marken invid Sannaparken rådde det aldrig något tvivel om att den skulle undersökas. Det är nämligen känt sedan länge att den ruvar på historiska ledtrådar om livet på stenåldern.

”Legendarisk boplats”

Den så kallade Sandarnaboplatsen upptäcktes 1913 och har undersökts i flera omgångar sedan dess. I ett inlägg på Länsstyrelsens webb berättar antikvarien Andreas Åman att den aktuella undersökningen berör ”en legendarisk boplats i Göteborg vars flintfynd gett upphov till att namnge en epok under stenåldern med särskilda redskap”.

Epoken som avses är Sandarnakulturen som beräknas ha funnits mellan 8400 och 6000 år f.v.t. När nu merparten av den gamla fabriksbyggnaden är borta, öppnas en möjlighet att se vad som döljer sig under den.

Utgrävningarna beräknas vara klara i början av juli. För dig som vill ta del av löpande uppdateringar om det arkeologiska arbetet rekommenderar vi att följa det ansvariga företaget Rio på Facebook.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!