Fixfabrikens historia

På platsen där vi nu bygger ett nytt bostadskvarter skrevs under 1900-talet ett stycke svensk industrihistoria. Fixfabriken, med sin ikoniska neonskylt, var länge ett landmärke i Majorna. Startskottet gick år 1925, då ett unikt patent beviljades.

Patentet gällde en variant av en så kallad ”spanjolett”, en speciell låsanordning för fönster. Bakom den nya konstruktionen låg Sigurd Walter Bengtsson, född år 1900 och uppvuxen på Gröna gatan i Majorna. Han hade i tjugoårsåldern hunnit skaffa sig ingenjörskompetens vid Chalmers tekniska institut.

Sigurd Walter Bengtsson (1900–1993), grundare av Fixfabriken.

Namnet ”Fix”

När patentet för den anordning som senare kom att kallas ”Fix-spanjoletten” godkändes, kunde Bengtsson inleda sin resa som företagsledare i Majorna. Namnet ”Fix” sattes av järnhandlaren Gösta Tingström på Korsgatan, som till en början hade ensamrätt till försäljningen och som insisterade på att modellen skulle sälja bättre om den hette något slagkraftigt.

Själva företaget bar först namnet Fixfabriken Bengtsson & Co, senare Espagnolettfabriken Fix men bytte år 1938 till AB Fixfabriken.

Fixskylten börjar lysa på Bruksgatan

Fixfabriken låg under alla år i Majorna, men på olika platser. I takt med att produktionen tog fart ökade också behovet av ändamålsenliga, egenägda lokaler. I slutet av 1940-talet påbörjades bygget på Bruksgatan och 1950 flyttade man in. Ovanpå fabrikslängorna i gult tegel tronade den runda Fixskylten i neon, placerad direkt ovanför Walter Bengtssons rum.

Vykort med flygfoto över Fixfabriken, tidigt 1950-tal. Flygfoto Sjöstedt.

Produkter från Fixfabriken

Fix-spanjoletten må ha lagt grunden för Walter Bengtssons företag i Majorna, men den är långt ifrån den enda produkt som tillverkades på Bruksgatan. Här gjordes också strumpstickor, virknålar, tvättklämmor och citronpressar, bland mycket annat. Till de mest kända innovationerna hör den så kallade ”Takgöken”, en körriktningsvisare som under 1950-talets början monterades på taket på Volvomodellen PV 444. Till de mest spridda hör sticklåsen av olika modeller som Bengtsson beviljades patent på under 1960-talet. Idag har patenten gått ut och modellerna har blivit standardlösningen för att knäppa cykelhjälmar, ryggsäckar och barnens galonbyxor.

Fabriken på Bruksgatan säljs och avvecklas

År 1983 fattade Walter Bengtsson det oväntade beslutet att sälja Fixfabriken till entreprenören Birger Lindeblad. Efter sju år vid rodret sålde denne företaget vidare till finska ABLOY som i sin tur slogs ihop med den svenska låstillverkaren ASSA. Fabriksverksamheten flyttades i omgångar till både Mölnlycke och Rumänien. Det var av koncernen ASSA ABLOY som HSB Göteborg och Fastighets AB Balder år 2012 köpte tomten på Bruksgatan för att omvandla den till ett bostadsområde.

Och hur den historien fortsätter, ja det kan du följa på just den här webbplatsen.

Källa: Nyberg, G. (2019). Fix-fabriken – Walter Bengtssons storverk i Majorna. I Nyberg, G., Klintberg, W.; Daun, J. (red.) Små industrier. Hundra år i Göteborg. Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 34–52.

Utforska området


Karta
1 HSB: Spanjoletten

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för cirka 125 nya bostäder.
Säljstartades i slutet av 2021. Preliminär inflyttning 2023/2024.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Spanjoletten
2 HSB: Brf Sannaparken

Välkommen till ett av HSB:s kvarter i Fixfabriken

Här bygger vi 135 nya bostäder om 1–5 rum och kök. Projektet är slutsålt och preliminär inflyttning beräknas till 2022.

Läs mer på projektets hemsida.

HSB: Brf Sannaparken
3 Balder: Bränneriet

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

134 lägenheter om 1–4 rum och kök.
Slutsålt och inflyttning färdig 2021.

Läs mer på projektets hemsida.

Balder: Bränneriet
4 Balder: Glasbruket

Välkommen till ett av Balders kvarter i Fixfabriken

Här planerar vi för ca 145 lägenheter om 1-4 rum och kök. Projektet är slutsålt och inflyttning planeras till våren 2023.

Läs mer på Balders webb.

Balder: Glasbruket
5 Bussgaraget

Här planeras för sex bostadskvarter som anvisas av Det första, kvarter 5, är markanvisat till F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Läs mer om markanvisningen på stadens webb.

6 Skola & äldreboende

Där det tidigare låg en verkstad planerar Hemsö att uppföra en skola och ett äldreboende.

7 Förskolan

Här skapas en byggrätt som ger Kennedygatans förskola möjlighet att på sikt byggas ut och kompletteras med serviceboende.

Ännu finns inga beslut om när kommunen kommer att nyttja byggrätten och utöka förskolan/boendet.

8 Parkeringshuset

Vid Karl Johansgatan planeras ett parkeringshus med ungefär 150 p-platser och verksamheter i bottenplan. Parkeringshuset kommer att färdigställas i samband med byggandet av Bussgaraget.

9 Sannaparken & idrottsområdet

Sannaparken bevaras och rustas upp. Sandarna BK:s klubbstuga flyttas inom området och verksamheten fortsätter på konstgräsplanen.

Läs också