Ursäkta om vi stör …

Vi skall riva en del av gamla Fixfabriken och det kan bullra lite. Vi startar 15 januari och räknar med att arbetet är klart till den 9 februari.

Det är byggnaden med entré från Lantvärnsgatan 4 som skall rivas för att arkeologerna skall komma åt att göra ytterligare undersökningar innan detaljplanen kan antas.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!