Så gör vi det lätt att leva bilfritt

Fördelarna med att avstå egen bil är många och uppenbara för de flesta idag. Men för att det bilfria livet ska funka bra, behövs välfungerande alternativ. Sådana finns det gott om när du flyttar till Fixfabriken.

Älvsborgsgatan, som ligger ett par promenadminuter från Fixfabriken, trafikeras av två spårvagnslinjer.

Det strategiska läget spelar förstås en stor roll. I Fixfabriken bor du på gång- och cykelavstånd från både havet och centrala stan, samtidigt som du har Majornas härliga utbud utanför porten. Men för att ytterligare underlätta för ett smidigt liv utan bil har vi som bygger Fixfabriken planerat in följande inslag och erbjudanden:

Trygga och bekväma cykelparkeringar

Lättillgängliga och stöldsäkra cykelparkeringar ska det finnas gott om i Fixfabriken. Minst hälften av dem ska vara väderskyddade. Det ska också vara lätt att få tag i en cykelpump i närheten av parkeringarna.

Lastcykelparkeringar

Med en lastcykel kan du både storhandla och köra barnen till hockeyträningen. I Fixfabriken kommer det att finnas platser för minst 4 lastcykelparkeringar per 100 lägenheter från start.

Cykelservicerum

Ett hållbart liv underlättas på flera sätt när det blir lätt att ta hand om sin cykel. Därför bygger vi minst ett cykelservicerum per 100 lägenheter. Automatiska dörrar och lämplig utrustning gör cykelfixet till ett nöje.

Bra cykelparkeringar och cykelservicerum gör det bilfria livet enklare.

Bilpoolplatser

För de tillfällen då bilen är svår att ersätta kan en bilpool vara lösningen. Vi ser till att reservera minst två parkeringsplatser för detta ändamål för de första 200 lägenheterna som byggs. Därefter ordnar vi minst en ytterligare bilpoolsplats per ytterligare 200 lägenheter och ännu fler om efterfrågan ökar.

Gratis Västtrafikkort

Ta spårvagn 3 eller 9 från Älvsborgsgatan, 11:an från Sannaplan eller Älvsnabben från Klippans färjeläge. Att åka kollektivt kan knappast göras smidigare än från Fixfabriken. Som en inflyttningspresent får du som köper en ny bostad här ett gratis 30-dagarskort från Västtrafik. Två kort medföljer alla bostäder som är större än ett rum och kök.

Ett eller två 30-dagars Västtrafikkort ingår som inflyttningspresent när du köper lägenhet i Fixfabriken.

Läs också