Fixfabriken byggs för att miljöcertifieras

Bostäderna i nya Fixfabriken bygger vi enligt certifieringskraven för ”Miljöbyggnad Silver” – en märkning som garanterar att byggnaderna presterar en bra bit över vad som krävs för att följa miljölagar och etablerade rekommendationer.

Det är Sweden Green Building Council (SGBC) som står bakom certifieringen, som utfärdas efter att huset står färdigbyggt. Det är nämligen först då som alla femton mätvärden – allt från grundens klimatpåverkan och byggnadens energiåtgång till bostädernas luftkvalitet – kan utvärderas. Innan huset godkänns görs en noggrann kontroll av SGBC.

Lätt att leva bilfritt

En ytterligare dimension är möjligheten att leva bilfritt, något som Fixfabrikens läge ger alla förutsättningar för. Vi som bostadsutvecklare kommer också att se till att bland annat dessa saker finns på plats:

Som en ytterligare bonus får alla nyinflyttade 1–2 stycken (beroende på lägenhetens storlek) kostnadsfria 30-dagarskort från Västtrafik. Kort sagt blir det lätt att komma igång med goda vanor om du flyttar hit!

Läs också