Just nu: Pålning och vägbygge

Kvarterens konturer tar form.

Nu händer det grejer på bygget. Genom bullret och stöket kan den uppmärksamme se Fixfabrikens konturer börja ta form. Det är nu en fråga om veckor innan de första väggarna kan resas.

Just nu pågår två parallella processer på platsen där Fixfabriken ska ligga. Den ena är bygget av vägarna som kommer att omgärda de nya kvarteren. ”Fixkrysset” som korsningen mellan de fyra husen har kommit att kallas, kan faktiskt skönjas redan idag, även om asfalten ännu inte är lagd.

Nu lägger vi grunden

Den andra processen är grundläggande i bokstavlig mening. På Balders fastighet har det nyss pålats och nu ska HSB göra samma sak på sin mark. Pålning är vad det låter som, en metod där långa pålar slås ner i marken för att byggnaden ovanpå ska stå stadigt. Om allt går planenligt kan de första väggarna börja monteras om ungefär 12 veckor.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!