Granskning av detaljplan

Nu finns detaljplaneförslaget Bostäder i Fixfabriksområdet, färdigt för granskning. Detaljplaneförslaget är ute på granskning under tiden 5 juli – 22 augusti 2017 och synpunkter går till exempel att lämna via Göteborgs Stads sida för plan- och byggprojekt.

Vad innebär granskningen? Jo, att det är det slutliga planförslaget som ställs ut för granskning och att den som vill lämna synpunkter får en sista chans på sig. Därefter är det upp till beslutsfattarna att besluta om detaljplanen. Det är inte alla som har stenkoll på kommunens planprocess. Vill du lära dig de olika stegen? Läs mer på Göteborgs Stads hemsida!

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!