Fixfabriken tar form

Det första kvarteret genomgår en växtspurt.

Nu rör sig saker snabbt framåt på byggplatsen. Eller rättare sagt – uppåt! Fixfabrikens första hus är under konstruktion och når stegvis nya höjder. Projektledare Karin Henström förklarar vad det är vi egentligen ser när vi passerar bygget.

Att en rejält hög byggkran har flyttat in på Fixfabriken-tomten har nog inte undgått någon i närområdet. Den som går förbi vid Bruksgatan/Lantvärnsgatan i Majorna kan också notera att det första huset har börjat växa upp ovan jord. För att få en fördjupad koll på vad som egentligen pågår, bad vi Balders projektledare Karin Henström att ge oss en inblick.

Karin svarar:
”Att bygga hus är komplext och det läggs oerhört mycket resurser i ett projekt innan gemene man ser att det ska bli ett hus på platsen. Mycket handlar om logistik och vilken framdrift man ska ha i området. I just Fixkvarteret var vi överens om att vägnätet skulle byggas först och det arbetet är precis avslutat. Media som ska försörja de nya husen är nedlagt och vägen är asfalterad och trafikerbar. Det som saknas är finplaneringen runt om, med refuger och träd.

Just nu pågår arbetet med att montera stommen på det första huset inom Fixområdet. Betongväggar och betongbjälklag kommer färdiga från fabrik och monteras ihop på plats. Fönster och fönsterdörrar monteras på plats och så snart vi fått på taket påbörjas de invändiga arbetena. Huset byggs i tre deletapper för att optimera byggtiden.”

Fortsättning följer förstås! Vill du läsa mer om Karins tankar om Fixfabriken så kan du göra det här.

P.S. Alla foton är tagna den 27 februari 2020.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!