Detaljplane­processen är igång

Kul med process

Idag hölls det formella startmötet för detaljplanen. Fixfabriketomten, bussgaragetomten och Karl Johangatan 158 (det vita huset som stått tomt) skall omvandlas från industriområde till ca 1000 lägenheter, verksamhetslokaler, förskola mm.

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!