Samrådet är avslutat!

Vad händer? Samrådet är avslutat och nu arbetar Stadsbyggnadskontoret för fullt med att sammanställa inkomna synpunkter.

Nästa formella tillfälle att påverka är i granskningsskedet. Men vi tar gärna emot synpunkter jämt och hela tiden! Har du en tanke om nya Fixfabriken? Maila oss gärna på info@fixfabriken.se!

Läs också


22 september 2021

Inflytt och årsdag

Ny milstolpe nådd – inflyttningen i Bränneriet har börjat!