Frågor & svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna
Vad är Fixfabriken?

Fixfabriken är ett stadsbyggnadsprojekt. Bakom projektet står HSB Göteborg och Fastighets AB Balder. Tillsammans har vi köpt mark på den plats i Majorna där Fix AB under många årtionden hade sin verksamhet, med bland annat låstillverkning.

Här bygger vi tillsammans 500 nya bostäder. Projektet ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan fastighetsbranschen och Göteborgs stad.

Vad ingår i Fixfabriken?

Fixfabriken är samlingsnamnet på de fyra kvarter som ligger på den gamla fabrikstomten: Bränneriet, Sannaparken, Glasbruket och Spanjoletten.

Området runt dessa bostadshus har kommit att kallas för Fixfabriksområdet, exempelvis i den detaljplan som ligger till grund för byggnationen. Men i Fixfabriken ingår endast de nyss nämnda, fyra kvarteren.

Har du frågor om andra delar av området så rekommenderar vi att du vänder dig till Fastighetskontoret.

Hur har ni arbetat med dialog?

Under arbetet med Fixfabriken har vi lyssnat på de som redan bor i området och de som vill bo här framöver. Med workshops, studiebesök och dialog med boende och företag i området har vi fått otroligt mycket bra input.

Området är diversifierat, med bred representation av olika åldrar, bakgrunder och intressen. Den vill vi absolut behålla. Vi tror att det är mycket värdefullt, även ur ett fastighetsägarperspektiv. Vi har mött många som vill flytta till området eller som vill flytta inom Majorna. Vi har också mött många som välkomnar fler bostäder i den här delen av staden.

Fixfabriken ligger nära Oscarsleden, kommer det inte att bullra en hel del från trafiken?

Fixfabriken är en del av staden och en stad är inte tyst. Leden ligger där den ligger och det kan vi inte göra något åt. Vad vi däremot vågar lova är att de nya bostäderna kommer att ha ett bra bullerskydd. Dagens fasad- och fönsterteknik möjliggör det. Det är högst prioriterat från vår sida.

Byggs det endast bostadsrätter?

På Fixfabrikstomten byggs det bara bostadsrätter. Det var med bostadsrätter som projektidé som HSB och Balder tillsammans köpte Fixfabriken 2012. Göteborgs Stad markanvisar fortlöpande den intilliggande bussgaragetomten till flera olika byggherrar och där blir en andel hyresrätter.

”Hur ser projektets miljöarbete ut?”

Bostäderna i Fixfabriken byggs enligt certifieringskraven för ”Miljöbyggnad Silver” – en märkning som garanterar att byggnaderna presterar en bra bit över vad som krävs för att följa miljölagar och etablerade rekommendationer. Du kan läsa mer här och få mer detaljerad information om projektet hos respektive byggherre.

Hur kommer de som redan bor och verkar i området att påverkas?

500 nya bostäder i området betyder många nya grannar, vilket skapar liv och rörelse för såväl människor som verksamheter. Vi är övertygade om att ett nytillskott av bostäder och verksamhetslokaler ger positiva effekter för hela området.

På just Fixfabrikstomten bygger vi bostäder, men publika verksamheter kommer troligtvis att placeras på kommunens närliggande mark på bussgaragetomten eller längs Karl-Johansgatan.

Kollektivtrafiken är alltid viktig att beakta vid detaljplaneläggning. Det gäller även här. Vi hoppas givetvis att tillskottet av nya invånare kommer att leda till att kollektivtrafiken anpassas för att fler ska kunna använda den.

Hur anmäler jag mitt intresse för bostäderna?

På Fixfabrikstomten blir det bostadsrätter som utvecklas och säljs av HSB Göteborg respektive Fastighets AB Balder. Här kan du läsa mer om hur du anmäler intresse.

Har du en fråga kring Fixfabriken?


Fick du inte svar på din fråga? Ställ din egen till oss genom formuläret.