Frågor & svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna
Vad är Fixfabriken?

Fixfabriken är ett stadsbyggnadsprojekt. Bakom projektet står HSB Göteborg och Fastighets AB Balder. Tillsammans har vi köpt mark på den plats i Majorna där Fix AB under många årtionden hade sin verksamhet, med bland annat låstillverkning.

Här bygger vi tillsammans 500 nya bostäder. Projektet ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan fastighetsbranschen och Göteborgs stad.

Hur arbetar ni med dialog?

Under arbetet med Fixfabriken har vi lyssnat på de som redan bor i området och de som vill bo här framöver. Med workshops, studiebesök och dialog med boende och företag i området har vi fått otroligt mycket bra input.

Området är diversifierat, med bred representation av olika åldrar, bakgrunder och intressen. Den vill vi absolut behålla. Vi tror att det är mycket värdefullt, även ur ett fastighetsägarperspektiv. Vi har mött många som vill flytta till området eller som vill flytta inom Majorna. Vi har också mött många som välkomnar fler bostäder i den här delen av staden.

Fixfabriken ligger nära Oscarsleden, kommer det inte att bullra en hel del från trafiken?

Fixfabriken är en del av staden och en stad är inte tyst. Leden ligger där den ligger och det kan vi inte göra något åt. Vad vi däremot vågar lova är att de nya bostäderna kommer att ha ett bra bullerskydd. Dagens fasad- och fönsterteknik möjliggör det. Det är högst prioriterat från vår sida.

Byggs det endast bostadsrätter?

På Fixfabrikstomten byggs det bara bostadsrätter. Det var med bostadsrätter som projektidé HSB och Balder tillsammans köpte Fixfabriken 2012. Göteborgs Stad kommer att markanvisa den intilliggande bussgaragetomten till flera olika byggherrar och där blir en andel hyresrätter, dock är det för tidigt att säga något antal.

”Hur ser projektets miljöarbete ut?”

Vi är ett bostadsprojekt som genomförs enligt högt ställda miljökrav och vi bygger långsiktigt hållbara bostäder. Du kan läsa mer och få mer detaljerad information om projektet hos respektive byggherre.

Hur ser tidplanen ut?

Om allt följer tidplanen antas detaljplanen i början av 2019. Stadsbyggnadskontoret är ansvariga för den formella processen. Efter att detaljplanen antagits kan vi ta nästa steg mot vårt mål; att bygga nya Fixfabriken.

Första steget är dock att riva de delar av fabriken som inte ska bevaras och först därefter kan vi börja bygga. Vårt mål är att börja bygga under 2019 och första inflyttning år 2021. Första säljstart blir förhoppningsvis i början av 2019. Vi håller tummarna för att nya bostäder vid Fixfabriken ska upplevas som något positivt, men är givetvis beredda på att eventuella överklaganden kan dra ut på tiden.

Tack vare att så många lämnat synpunkter redan i ett tidigt skede, hoppas vi på en process där många är nöjda och känner att de har fått delta i utformningen av Fixfabriksområdet. Här kan du se vår tidplan.

Hur kommer de som redan bor och verkar i området att påverkas?

Med 500 nya bostäder i området betyder det många nya grannar, vilket skapar både liv och rörelse för såväl människor som verksamheter. Vi är övertygade om att ett nytillskott av bostäder och verksamhetslokaler ger positiva effekter för hela området.

På just Fixfabrikstomten bygger vi bostäder, men matbutik, idrottshall och andra verksamheter kommer troligtvis att placeras på kommunens närliggande mark på bussgaragetomten eller längs Karl-Johansgatan.

Kollektivtrafiken är alltid viktig att beakta vid detaljplaneläggning. Det gäller även här. Vi hoppas givetvis att tillskottet av nya invånare kommer att leda till att kollektivtrafiken anpassas för att fler ska kunna använda den.

Hur anmäler jag mitt intresse för bostäderna?

På Fixfabrikstomten blir det bostadsrätter som utvecklas och säljs av HSB Göteborg respektive Fastighets AB Balder. Här kan du läsa mer om hur du anmäler intresse.

”Vad kommer att hända med Fix-skylten?”

Skylten köpte vi tillsammans med själva fabrikslokalerna. Vi är väldigt förtjusta i den och kommer att investera för att renovera den till forna dagars glans. Vi ser absolut att den kommer att leva kvar i ny skepnad, gärna som ett landmärke. Den är en viktig symbol, och något som knyter samman dåtid med nutid.

Har du en fråga kring Fixfabriken?


Fick du inte svar på din fråga? Ställ din egen till oss genom formuläret.